Blue Knights Belgium 3

Ride with Pride

Inlogformulier

Wie is online

De doelstellingen

De doelstellingen van de Blue Knights (BK) zijn veelzijdig. De BK willen een vriendschaps- en gezelligheidsvereniging zijn en willen contacten leggen en onderhouden met motorrijdende binnen- en buitenlandse collega's.
Tevens willen we meehelpen aan het realiseren van diverse charitatieve doelstellingen in onze samenleving. 

Deze doelen willen wij proberen te bereiken door de onderlinge samenwerking en die met de andere afdelingen van de BK, deze te stimuleren en schenkingen en daadwerkelijke hulp te bieden aan hen die deze behoeven. Het laten verschijnen van een clubblad en het organiseren van diverse motorevenementen en het gezamelijk deelnemen aan andere evenementen.
De doelstellingen met betrekking tot de eigen leden zijn voornamelijk gericht op het plezierig omgaan met elkaar, elkaar te helpen en behandelen als vrienden. Dit geldt uiteraard ook voor de partners. En natuurlijk het motorrijden op zich, welke we trachten te bevorderen.
De charitatieve doelstellingen hebben voornamelijk betrekking op de minder bedeelde medemens. Hiervoor worden jaarlijks enkele verenigingen of instellingen bedacht met geldelijke of materiele steun.

Treffen

Elke afdeling (chapter) richt dan ook tweejaarlijks een internationaal treffen in, waarop alle leden worden uitgenodigd. Zodat deze treffens een ware smeltkroes zijn van nationaliteiten.
Buiten de grote treffens zijn er dan ook de zondagsevenementen, kampeerweekends en opening en afsluiting van het motorseizoen.
Als klap op de vuurpijl is jaarlijks een internationale conventie in Amerika of Canada, dat een ideale gelegenheid is voor een supervakantie tussen collega politiemensen gebeten door het motorvirus. Zij die reeds de kans hadden een reis naar de States te maken via de Blue Knights, weten dat gastvrijheid ginder geen loze kreet is en men overal kan rekenen op deskundig advies en een uitstekende gids die je zal rondleiden in zijn eigen streek.