Blue Knights Belgium 3

Ride with Pride

Inlogformulier

Wie is online

Wie kan lid worden?


Mensen die deel uit maken van de Federale of Lokale Politie, of werken bij een speciale dienst waarbij men aanhoudingsbevoegdheid heeft (vb; douane, Militaire Politie...). Ook personen op rust gesteld die deel hebben uitgemaakt van een algemene of bijzondere politiedienst kunnen lid worden van de Blue Knight's.

 

 

 

De persoon die dit formulier invult doet een aanvraag tot lidmaatschap van Blue Knights Belgium 3.
 Gebruik dit inschrijvingsformulier om  online de nodige gegevens over te maken aan Blue Knights Belgium 3.
 Wij nemen nadien contact met u op om uw lidmaatschap verder af te werken
 Velden met een * zijn verplicht in te vullen.

Je Personalia

 

voor de keuze van het jaartal, klik tweemaal in de gele hoofding, daarna kan je met de pijltjes het jaartal kiezen

 

Je dienstgegevens


 

Indien je gepensioneerd bent

 


De gegevens over je motor

 

 

refresh

Nieuws over ritten, treffen,...

Geen evenementen