Blue Knights Belgium 3

Ride with Pride

Inlogformulier

Wie is online

De Blue Knights 

In 1974 waren er 6 politiemannen in de staat Maine U.S.A. dol op motorrijden. Aangezien er nog politiemensen moesten zijn met dezelfde passie werd er een telexbericht verzonden naar de omliggende politiekorpsen, teneinde na te gaan of er enige belangstelling zou bestaan om een club op te richten. En ja, de reactie was overweldigend! Hun doelstelling was simpel, het motorrijden promoten op een veilige en deftige manier. En dit benadrukken met positieve publiciteit door te werken voor het "goede doel" en regelmatig stortingen te doen aan noodlijdende organisaties. Op een minimum van tijd ontstonden er in elke staat afdelingen van motorrijdende politiemensen, allen met dezelfde doelstellingen. Na enige tijd ontstonden er zelfs afdelingen in Canada en Australie«.

                                                logoint                                                                     

De Blue Knights Europa onstaan in Lanaken

In 1989 werd er door Maurice Pustjens en Ludo Conings en enkele andere mensen van IPA Limburg het idee naar voor geschoven om een motorclub voor politiemensen op te richten. De reactie van I.P.A. was dat zij niet de geschikte partner waren voor een dergelijk initiatief van politiemensen. Via de toenmalige secretaris van IPA Nederland (Roel Eringaard) zijn ze dan in contact gekomen met Frank Gennari en Paul Maurice, leden van de Blue Knights USA.
Deze mensen waren dan ook aanwezig  op het Internationaal I.P.A. motortreffen te Lanaken. Op dit treffen werd de basis gelegd van het ontstaan van de afdelingen Benelux I en Germany I. Sindsdien mogen wij ons verheugen op een groter wordende belangstelling in Europa met als resultaat verschillende afdelingen in Belgie, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Luxemburg, Zwitserland, Oostenrijk, Zweden, Noorwegen Italië, Finland, Kroatië, Polen en Portugal.